Jeroen

Milieu en MVO

Ons Commitment

Jenrick onderschrijft het belang en de principes van milieumanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van milieumanagement en (MVO).

 

Wij committeren ons aan:

  • Rekenschap afleggen: rekenschap afleggen met betrekking tot onze effecten op de gemeenschap, de economie en de omgeving;

  • Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de gemeenschap en de omgeving;

  • Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;

  • Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen van onze belanghebbenden;

  • Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving;

  • Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale gedragsnormen, in combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;

  • Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en erkennen van zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.
     

Wij hebben onze Milieu- en MVO-aspecten in kaart gebracht en een helder Milieu en MVO-beleid en bijbehorende doelen vastgesteld en de resultaten vastgelegd. Jenrick heeft een Milieumanagementsysteem en een MVO-programma en stelt voldoende middelen beschikbaar stellen om de Milieu- en MVO-principes na te leven.

Management en medewerkers worden geacht hier actief aan bij te dragen. Wij zullen jaarlijks ons Milieu- en MVO-beleid en bijbehorende doelen evalueren en bijstellen om zeker te stellen dat deze nog in lijn zijn met onze toekomstvisie.

Wij zullen het FIRA Rating Systeem gebruiken om onze klanten te voorzien van betrouwbare informatie over ons Milieu- en MVO-programma.

Geo van der Wilk - CEO Jenrick