SIOC Senior Security Analist

 • Opdrachtgever Ministerie van Defensie
 • Referentienummer 2017-1432
 • Uren 24
 • Locatie Maasland / 2018 mogelijk Soesterberg
 • Duur opdracht 4 september 2017 - 30 september 2018
 • Solliciteer voor 27 juli 2017 09:00 uur

Expertises

 • IT Security Specialist
 • Security
 • Analysis

Solliciteren? of registreer


Functieomschrijving

Voor onze klant het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Security Analist.

Voor deze functie zal een uitgebreide screening moeten worden doorlopen. Deze zal 6 tot 14 weken in beslag nemen.

Opdrachtomschrijving:

Het vergroten van de digitale weerbaarheid is een van de speerpunten van de Defensie Cyber Strategie. Als onderdeel hiervan richt Defensie één Security Operations Centre (SOC) op, waarin alle beheerorganisaties samenwerken om alle netwerken, IT-diensten en SEWACO-systemen van Defensie in Nederland en in operatiegebieden, dag en nacht te monitoren en te beschermen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Security Intelligence and Operations Center (SIOC) van de afdeling Infrastructuur en Services (I&S), organisatorisch ondergebracht binnen het dienstencentrum Operations van de Defensie Materieel Organisatie. De senior security analist is belast met het proactief detecteren van kwetsbaarheden en dreigingen en het nemen van maatregelen om gevolgen van onbekende dreigingen voor de Defensie organisatie te voorkomen en/of te mitigeren.

Werkzaamheden:

 • Detecteert kwetsbaarheden en dreigingen op het gebied van cybersecurity door:
  • Het proactief analyseren en interpreteren van bronnen om IT fenomenen die nieuwe dreigingen vormen voor de dienstverlening van Operations te detecteren
  • Het op cybersecurity aspecten beoordelen van niet-standaard wijzigingsvoorstellen zonder architectuurimpact
  • Het (ondersteunen bij het) (realtime) reactief analyseren en interpreteren van gecorreleerde loggegevens en andere bronnen in geval van escalatie door analisten en 1e analisten
 • Neemt mitigerende maatregelen om dreigingen en kwetsbaarheden te verhelpen of voorkomen, door:
  • Het bepalen van de impact van de geconstateerde dreigingen en kwetsbaarheden;
  • Het besluiten over de te nemen mitigerende maatregelen voor onbekende dreigingen en kwetsbaarheden zonder architectuur impact en het geven van opdracht tot het nemen van mitigerende maatregelen;
  • Het voeren van regie op de gegeven opdrachten tot mitigerende maatregelen;
  • Het escaleren van kwetsbaarheden en dreigingen met impact op de architectuur binnen het SIOC
  • Het besluiten over escalatie van kwetsbaarheden en dreigingen buiten het SIOC naar andere Defensieorganisaties binnen het security domein en het uitvoeren hiervan.
  • Het documenteren van de eigen bevindingen en gekozen oplossingsrichtingen
  • Het, in opdracht van bevoegde instanties, uitvoeren van forensisch en huishoudelijk onderzoek
 • Brengt cybersecurity risico’s en dreigingen in kaart en vertaalt deze naar binnen het SIOC gebruikte producten , door:
  • Het opstellen van toegepaste dreigingsscenario’s (use cases) op basis van gecorreleerde informatie over afwijkingen en het evalueren en doen van voorstellen ter verbetering hiervan
  • Het opstellen van maatregelen voor mitigatie van dreigingen en kwetsbaarheden (threat books) en het evalueren en doen van voorstellen ter verbetering hiervan.
  • Het ondersteunen bij het uitvoeren van dreigingsanalyses en het documenteren van de onderzoeksresultaten
  • Het ondersteunen bij het opstellen van risicoprofielen
 • Beheert de binnen het SIOC gebruikte informatie, systeemcontent en processen door:
  • Het borgen van de werking en kwaliteit van de aansluiting van externe systeemcontent op de SIOC apparatuur.
  • Het actueel houden van processen, procedures en werkinstructies

Eisen

 • HBO diploma in ICT of een aanverwante relevante studierichting;
 • Minimaal vier jaar aantoonbare werkervaring in het IT security werkveld;
 • Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring als IT Security analist;
 • Aantoonbare diepgaande kennis van IV/ICT en 3 jaar werkervaring met betrekking tot besturingssystemen en netwerken
 • Aantoonbare diepgaande kennis van en 3 jaar werkervaring methoden en technieken m.b.t cybersecurity dreigingen
 • Aantoonbare diepgaande kennis van en 3 jaar werkervaring met logging van IV/ ICT systemen
 • Minimaal 24 uur per week beschikbaar

Wensen:

 • Werkervaring met het opstellen en het gebruiken van use cases
 • Werkervaring met het opstellen en het gebruiken van threat play books
 • Analyseren (volgens het Defensie Competentie woordenboek)
 • Conceptueel denken
 • Samenwerken
 • Stressbestendig
 • Verantwoordelijkheid

 


Share

Print