Manager /Adviseur Informatievoorziening

 • Opdrachtgever Politie Nederland / PDC / IV-organisatie / Dienst ICT
 • Referentienummer 2019-64
 • Uren 36
 • Locatie 1, Rotterdam
 • Duur opdracht 25 maart 2019 - 31 december 2019
 • Solliciteer voor 21 januari 2019 18:00 uur

Expertises

 • Agile
 • Informatie analist
 • PRINCE2 Foundation
 • Adviseur/Consultant
 • Informatievoorziening
 • Projectmanagement

Solliciteren? of registreer


Functieomschrijving

Voor onze klant de natioanel Politie in Odijk zoeken we een adviseur/manager Informatievoorziening De dienst, verantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe informatiebehoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de regie op de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst.

De sector Advies stemt de IV af op de strategische doelstellingen en de behoeften van de business. Zij adviseert bij vernieuwing van de IV over mogelijke technologie-, proces- en organisatieveranderingen, levert de benodigde input voor de P&C cyclus en draagt zorg voor het onderhoud van de informatiearchitectuur. De sector regisseert en bewaakt tevens de kwaliteit van de implementatie voor wat betreft de gekozen proces-, organisatie- en IV veranderingen. Advies bestaat uit de teams Business Experts, Informatievoorziening Experts en Operationele Informatievoorziening Experts. In het team Informatievoorziening Experts is het specialisme requirement analyse ondergebracht.

Het Team Informatievoorzieningexperts (IVE) bestaat uit twee onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert en Requirement Analyse. Het Team Informatievoorzieningexperts verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV-beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement en requirement analyse. Het team houdt zich onder meer bezig met de advisering en uitvoering van vraagarticulatie op Informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken en het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties. Daarbij draagt het team zorg voor de borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening.

Doelstelling

Voor het team IVE worden 3 allrounders gevraagd, met als taakaccent Facilitair/Huisvesting.

Verantwoordelijkheden

Je bent verantwoordelijk voor de tijdige oplevering van gewenste producten. Hierbij houd je zelf de deadlines in de gaten en ben je verantwoordelijk voor je eigen werkplanning. Tevens bewaak je de voortgang.

Vakmatige taken

·         Je adviseert over informatievraagstukken in de vorm van vakinhoudelijk onderzoek, analyse of plan;

·         In overleg met de (Coördinerend) Businessexpert concretiseer je de geplande activiteiten naar individuele werkafspraken, opleveren van gevraagde documenten, analyses, vooronderzoeken etc. om te komen tot een resultaat;

·         Je zorgt voor een effectieve werkuitvoering overeenkomstig de vastgestelde planning, stuurt deze aan en bewaakt de voortgang hiervan;

·         Je treedt op als intermediair tussen de (coördinerend) Business expert en de vraagorganisatie waar je voor werkt en bent vakinhoudelijk aanspreekpunt voor hen.

Verwacht wordt dat je:

·         een goede (uitgebreide) businesscase kunt schrijven;

·         een gedegen vooronderzoek kunt uitvoeren in overleg met de PL huisvesting om te zien of er nog afwijkende requirements zijn t.o.v. het huisvestingsconcept;

·         in staat bent tot het aanleveren van info t.b.v. PvA (Projectopdracht) en PID, zodat de PL HV en ICT hun verhaal goed kunnen opstellen;

·         in staat bent af te te stemmen met de dienst ICT, ICT/ Installatie-bureau voor uitwerken van de requirements;

·         in staat bent de QA-rol tijdens de uitvoer van het project te vervullen en eventueel een (deel) instructie/info samen met de PL ICT kan voorbereiden.

De inzet kan zowel in de lijn als binnen een project zijn.

Specialisme:
Let op: Hoewel gevraagd wordt om een all-round inzetbare IV expert, wordt tevens gevraagd voor specialisatie op het gebied Facility Management/Huisvesting. Hierbij wordt gevraagd de periode, opdrachtgever en inhoud van de werkzaamheden aan te geven.

  Eisen

  • Een afgeronde en erkende opleiding op minimaal HBO 4 niveau, op het gebied van Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde, Bestuurskunde of vergelijkbaar. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.
  • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanagementadviseur binnen een organisatie met 2500+ medewerkers. In het bezit van een Prince 2, Scrum of Agile certificaat. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.

  De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

  Wensen:

  • Werkervaring op conceptueel niveau in requirementanalyse, specifiek gericht op Facilitair Management/Huisvesting. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de motivatie aan hoeveel maanden/jaren ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit de werkervaring, zoals bovenstaand benoemd, blijkt. Geef een beschrijving van een recente opdracht.
  • Aantoonbare werkervaring met het schrijven van Prince II businesscases.
  •  Aantoonbare werkervaring met het aanleveren van info voor het opstellen van een projectopdracht en een PID.

  Vereiste Competenties

  • ·        Netwerkvaardigheden;
  • ·         Organisatiesensitiviteit;
  • ·         Probleemanalyse;
  • ·         Stressbestendig;
  • ·         Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

  Share

  Print