Informatie over de Wet DBA

Op 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA). Sindsdien geldt een overgangstermijn die inmiddels verlengd is tot ten minste 1 januari 2018. Op deze pagina lees je wat Jenrick onderneemt om samen met zijn opdrachtgevers en zzp’ers om te gaan met de Wet DBA. 
 

Implementatietermijn Wet DBA verlengd tot ten minste 1 januari 2018

Op 18 november 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes de implementatietermijn van de Wet DBA verlengd, in ieder geval tot 1 januari 2018. De termijn is verlengd vanwege de toenemende en aanhoudende onrust over de Wet DBA. 


Werken via Jenrick - Voorafgaand aan de opdracht

 

 

Jenrick sluit met iedere opdrachtgever een raamovereenkomst. Per opdracht sluit Jenrick een tussenkomst overeenkomst af met de zzp’er. Sinds 7 juni 2016 - de datum waarop de Belastingdienst de Modelovereenkomst van Jenrick heeft goedgekeurd – is deze tussenkomst overeenkomst bij nieuwe inzetten en verlengingen in principe de Modelovereenkomst. Dit is volledig in lijn met de Wet DBA.
 

Voortgang implementatie Wet DBA

In de afgelopen maanden heeft Jenrick zijn klanten geïnformeerd over, en begeleid bij de implementatie van de Wet DBA. En met succes! Inmiddels is het grootste deel van de zzp’ers die via Jenrick bij opdrachtgevers aan de slag is, gecontracteerd via de Modelovereenkomst. Dat aantal neemt tegen het eind van het jaar gestaag toe, aangezien verlengingen in principe ook volgens de Modelovereenkomst worden ingeregeld. Hoewel de implementatietermijn is verlengd tot minimaal 1 januari 2018, wordt het implementatietraject dat Jenrick met zijn klanten en zzp’ers in gang heeft gezet onverminderd gecontinueerd. 
 

Beheersmaatregelen Jenrick

Jenrick hanteert samen met de opdrachtgever een aantal beheersmaatregelen zodat de risico’s van opdrachtgevers ook overgenomen worden onder de Wet DBA. Het gaat om de volgende maatregelen:
1. Jenrick maakt gebruik van zijn door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst;
2. Jenrick controleert of de zzp’er ondernemer is. Zo checken wij de aanwezigheid van onder andere het btw-nummer, de KvK-registratie en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
3. Jenrick toetst de door de opdrachtgever (al dan niet in samenspraak met de zzp’er) aangeleverde opdracht- en resultaatomschrijving voor de start op de Wet DBA; 
4. Jenrick houdt de gebruikelijke duur per opdracht in de gaten en informeert zijn opdrachtgever hierover;
5. Jenrick checkt periodiek op compliance met de Wet DBA middels zijn geavanceerde IT-omgeving.


Modelovereenkomst Jenrick

Op 7 juni 2016 is de door Jenrick ingediende Modelovereenkomst als één van de eerste goedgekeurd door de Belastingdienst. Dit betekent dat de Modelovereenkomst die wordt gesloten met de zzp’er voldoet aan de Wet DBA. De goedkeuring geldt van 7 juni 2016 tot en met 7 juni 2021 en heeft het kenmerk 905161917910 gekregen. Heb je vragen over onze Modelovereenkomst? Neem dan contact met ons op.
 

Informatie & communicatie Wet DBA

Jenrick organiseert (onder Myler B.V.) diverse informatiesessies over de Wet DBA voor zijn netwerk van zelfstandige IT- professionals en zijn opdrachtgevers. Deze vinden op kantoor plaats en bij de opdrachtgever op locatie. In oktober hebben wij bijvoorbeeld een live Q&A geheel in het kader van de Wet DBA georganiseerd. Daarbij informeert Jenrick zijn leden en opdrachtgevers pro-actief over de Wet DBA via mailings en is Jenrick uiteraard per mail en telefonisch bereikbaar voor vragen over de Wet DBA. Tot slot is een FAQ opgesteld aan de hand van hetgeen dat tot op heden bekend is over de Wet DBA. Wij kunnen niet uitsluiten dat in de toekomst een aantal zaken veranderen, die tot nieuwe inzicht kunnen leiden.

We hebben hier de meest gestelde vragen over de Wet DBA (FAQ) voor je geclusterd.